Nền và phân bón

ADA Amazonia ver 2 (9lit)

840,000

Nền và phân bón

ADA Power Sand Special S

600,000
100,000
190,000
205,000
40,000

Thức ăn

Artemia Sấy

25,000

Phụ kiện thay thế

Balast đèn Odyssea 150

350,000
230,000

Phụ kiện thay thế

Balast đèn Odyssea 90

270,000
270,000