190,000
205,000

vật liệu lọc

Banh Bio Bịch

60,000

vật liệu lọc

Bóng Lọc Bio Ball

1,000

Phụ kiện thay thế

Bông Xanh SoBo

60,000

vật liệu lọc

Chăn Lọc 40*50cm

40,000

vật liệu lọc

Đá Lông Vũ Ngà

25,000
35,000
Browse Wishlist
60,000

vật liệu lọc

Hạt Kaldes Micro 0,5kg

60,000
60,000
60,000