Phụ kiện thay thế

Balast đèn Odyssea 150

350,000

Phụ kiện thay thế

Balast đèn Odyssea 90

270,000

Phụ kiện thay thế

Bộ giữ bóng đèn Odyssea

50,000

Phụ kiện thay thế

Bóng đèn odyssea 120

140,000

Phụ kiện thay thế

Bóng đèn odyssea 150

180,000

Phụ kiện thay thế

Bóng đèn odyssea 90

110,000

Phụ kiện thay thế

Bông Xanh SoBo

60,000
250,000
45,000
45,000