Phụ Kiện CO2

Bình CO2 2kg (date 2020)

650,000

Phụ Kiện CO2

Bình Co2 3kg

700,000

Phụ Kiện CO2

Bình CO2 3kg (date 2021)

700,000
850,000
1,300,000
1,200,000

Phụ Kiện CO2

Bình CO2 Nhôm 9lit

1,200,000

Phụ Kiện CO2

Bình Kit CO2

85,000

Phụ Kiện CO2

Bình Kit CO2 Thay Thế

70,000

Phụ Kiện CO2

Bộ đếm giọt CO2-D518

45,000

Phụ Kiện CO2

Bộ Kit CO2

150,000

Phụ Kiện CO2

Bộ test Co2

95,000