Phụ Kiện CO2

Bình CO2 3kg (date 2021)

600,000
850,000
1,300,000
1,200,000

Phụ Kiện CO2

Bình CO2 Nhôm 9lit

1,900,000

Phụ Kiện CO2

Bình Kit CO2

85,000
125,000
120,000

Phụ Kiện CO2

Cốc Sủi CO2 Inox Mufan

160,000

Phụ Kiện CO2

Cốc Sủi CO2 Nhôm Mufan

100,000
70,000

Phụ Kiện CO2

Cốc Sủi CO2 Xoắn 5

120,000