Hết hàng

Nền và phân bón

ADA Power Sand Special S

550,000
200,000
Hết hàng

Phụ kiện thay thế

Balast đèn Odyssea 150

350,000
Hết hàng
230,000
Hết hàng

Phụ kiện thay thế

Balast đèn Odyssea 90

270,000
Hết hàng
270,000

Phụ kiện bể tép

Bẫy Sán Thủy Tinh

120,000

CO2 và phụ kiện CO2

Bình Co2 3kg

750,000

CO2 và phụ kiện CO2

Bình Kit CO2 Thay Thế

80,000

Phụ kiện bể tép

Bịt Tép Inox

50,000

Phụ kiện bể tép

Bịt Tép Inox phi 16

20,000

CO2 và phụ kiện CO2

Bộ đếm giọt CO2-D518

45,000