Vật liệu lọc

Bóng Lọc Bio Ball

1,000

Dụng cụ vệ sinh bể

Bông Xanh SoBo

60,000

Vật liệu lọc

Hạt lọc Kaldnes

190,000

Vật liệu lọc

Khăn lọc hứng cặn

50,000

Vật liệu lọc

Nham Thạch Việt Nam

12,000

Vật liệu lọc

San Hô Vụn

15,000
300,000
Hết hàng

Vật liệu lọc

Seachem Purigen 100ml

300,000
Hết hàng

Vật liệu lọc

Sứ Thanh Hoa Mai

9,000

Vật liệu lọc

Sứ Viên Lọc Nước 

60,000

Vật liệu lọc

Tấm Lọc Bùi Nhùi J-Mat

900,000

Dụng cụ vệ sinh bể

Túi Đựng Vật Liệu Lọc

40,000