Cây, Cá, Tép, Ốc

Cá Bút Chì Thái

15,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

Cá Nô Lệ

15,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

CÁ OTTO (OTOCINCLUS)

25,000
Hết hàng

Cây, Cá, Tép, Ốc

Đá Nổi Avatar Size S

100,000
50,000
50,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

Ốc Ăn Ốc

3,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

Ốc ăn rêu hại Nerita

2,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

Tép Đỏ (FR, SRC, RC)

10,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

Tép Đỏ (tép loạn màu)

3,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

Tép Đỏ SRC

6,000

Cây, Cá, Tép, Ốc

Tép rili đỏ

10,000